در این مقاله قصد داریم نصب php در ویندوز را آموزش دهیم که می تواند به افرادی که قصد دارند برنامه نویسی php دارند مفید باشد.

مقدمات نصب PHP (مشترک در تمامی حالات)


آخرین نسخه PHP را از سایت رسمی PHP به آدرس http://www.php.net می گیریم. (توجه کنید که نسخه installer را نگیرید.)
فایل فشرده را باز کرده و در شاخه دلخواه (در اینجا c:php ) می ریزیم .
به شاخه c:php رفته و شاخه ای با نام tmp و شاخه ای با نام uptmp بسازید. (این نام ها اختیاری هستند)
فایل php.ini-recommended که در شاخه c:php وجود دارد را با notepade باز کرده، register_globals را پیدا کرده و مقدار جلوی آن را on کنید. سپس متغیر upload_tmp_dir را پیدا کرده و مقدار c:phpuptmp را در جلوی آن قرار دهید و متغیر session.save_path را نیز پیدا کرده و مقدار c:phptmp را جلوی آن بنویسید .

نصب PHP روی IIS به صورت CGI 


فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:phpext تغییر دهید، سپس علامت “;” را از جلوی خط extension=php_mysql.dll بردارید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، “;” جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید .
فایل libmysql.dll که در شاخه c:php وجود دارد را در شاخه ویندوز خود کپی کنید .
فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخه ویندوز خود بریزید .
در IIS خود به برگه Home Directory رفته و سپس روی دکمه configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید :
Executable : C:phpphp-cgi.exe
Extension : .php
سرور را دوباره راه اندازی کنید .

نصب PHP روی IIS به صورت ISAPI 


فایل php.ini-recommended را باز کرده ، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:phpext تغییر دهید، سپس علامت “;” را از جلوی خط extension=php_mysql.dll بردارید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، “;” جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید .
فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخه ویندوز خود بریزید .
فایل های php5isapi.dll و php5ts.dll که در شاخه c:php وجود دارد را در شاخه system ویندوز خود کپی کنید .
فایل libmysql.dll که در شاخه c:php وجود دارد را در شاخه ویندوز خود کپی کنید .
در IIS خود به برگه Home Directory رفته و سپس روی دکمه configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید :
Executable : C:{WIN_DIR}systemphp5isapi.dll
Extension : .php
سپس به برگه ISAPI رفته و مقادیر زیر را وارد کنید :
Filter Name : php
Executable : C:{WIN_DIR}systemphp5isapi.dll
سرور را دوباره راه اندازی کنید .
نصب PHP روی Apache به صورت CGI
فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:phpext تغییر بدهید، سپس علامت “;” را از جلوی خط extension=php_mysql.dll بردارید و نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخه نصب Apache منتقل کنید .
فایل libmysql.dll که در شاخه c:php وجود دارد را در شاخه ویندوز خود کپی کنید .
در شاخه ‌ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام conf وجود دارد که در آن می‌ توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌ توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید .
در بخشی که ScriptAlias ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم :
ScriptAlias /php/ “c:/php/”
به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می نویسیم :
AddType application/x-httpd-php .php
در بخش Action application هم این خط اضافه می ‌شود :
Action application/x-httpd-php “/php/php-cgi.exe”
در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد :
DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php
سرور را دوباره راه اندازی کنید .

نصب PHP روی Apache2 به صورت Module 


فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:phpext تغییر بدهید و سپس نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخه نصب Apache منتقل کنید .
فايل‌هاى c:phpphp5ts.dll و c:phpphp5isapi.dll را در شاخه modules در شاخه نصب Apache ذخيره كنيد .
در شاخه ‌ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام conf وجود دارد که در آن می‌ توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌ توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید .
در بخشی که LoadModule ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم :
LoadModule php5_module modules/php5apache2.dll
به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می نویسیم :
AddType application/x-httpd-php .php
در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد :
DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php
سرور را دوباره راه اندازی کنید .